Uncategorized

Lån penger til egenkapital på bolig

forbrukslån som egenkapital

Mange går stadig rundt med drømmer om hva som er den perfekte boligen, og kanskje noen til og med kjøper en billigere bolig enn drømmen på veien for å bygge seg opp nok penger til å kjøpe den perfekte boligen. For mange kan det virke uoppnåelig å komme dit at man kan få kjøpt drømmeboligen da det kan koste en del i egenkapital på boliglånet som trengs for å kjøpe akkurat den boligen man ønsker. Noen velger å sitte på gjerdet for å vente til akkurat deres bolig kommer på markedet, og benytter tiden til å spare pengene som trengs for egenkapitalen på boliglånet.

I Norge stilles det krav til egenkapital på boliglån i dag som gjør at du må spare opp en del av pengene til boligen selv. Tidligere var banken ofte villige til å fullfinansiere boliger, men etter en del perioder hvor banker har tapt mye penger i dårlige tider, så stiller nå myndighetene krav til hvor mye bankene får lov til å finansiere av boligen. Det betyr at kravet til egenkapital på boliglån i dag er mye høyere enn det var for 10 eller 20 år siden. I dag vil ingen bank gi deg finansiering på mer enn 85% av boligens verdi. Det kan derfor være en løsning å låne penger til egenkapital på boliglån. Låne-penger-på-dagen.no tilbyr oversikt over løsninger for raske lån til egenkapital

Forskjellig krav til egenkapital på boliglån

Forskjellige banker stiller forskjellige krav til egenkapital på boliglån når du skal kjøpe bolig. Dette er en viktig faktor å vurdere når du skal velge bank for å finansiere boligen din slik at du ikke får en overraskelse og må betale mer av boligen selv enn du hadde beregnet. Egenandelen hos tilbydere av boliglån kan variere fra 75% finansieringsandel, til 85% andel. Når du skal kjøpe en bolig som koster en del, så kan dette utgjøre mye penger, og det er derfor viktig å være helt klar over betingelsene slik at du vet hva du kan forholde deg til.

I tillegg til de vanlige bankene, så finnes det banker som kan tilby deg finansiering av boligkjøp selv om du har hatt økonomiske utfordringer av forskjellig slag. For å sikre at du har verdi nok i boligen til å dekke lånet de gir deg, vil denne typen banker ofte være av dem som tilbyr deg lavere finansieringsandel enn andre banker. De vil være helt sikre på at de får inn pengene uansett hva som skjer, og derfor gir de lavere finansieringsandel. I tillegg til dette, vil de ofte kreve ganske høye gebyrer for lånet de gir deg i tilfelle du misligholder det, og da vil de likevel tjene penger på lånet.

Forbrukslån til egenkapital på boliglån

Det kan være vanskelig å spare opp nok penger til egenkapital på boliglån. Boliger øker raskt i pris i enkelte områder, og da kan du oppleve at kravet er enda høyere når du først klarer å spare opp den summen du egentlig trengte. På grunn av dette, og av andre grunner, er det en del som velger å finansiere egenandelen til boligen på andre måter. En måte å redusere hvor mye du selv må betale i egenandel, er å ta opp et forbrukslån for å finansiere egenkapital på boliglån. Dette er en metode som myndighetene helst ønsker at man unngår, men med betingelsene som finnes i markedet i dag, så kan dette være det eneste alternativet for mange. Det er ingen regler som forhindrer deg i å gjøre dette, og det kan være en metode som løser problemet med å spare opp penger til egenkapital på boliglånet. Ved å ta opp et forbrukslån for deler av egenkapitalen, vil prisen på boliglånet totalt sett bli høyere, men ved å betale ut forbrukslånet så raskt som mulig, er du raskt innenfor en pris som er konkurransedyktig i markedet for gjelden du har på boligen din.

Uncategorized

Ta opp forbrukslån for å renovere boligen

Nordmenn er det folket i verden som oftest pusser opp og renoverer sine boliger. Man venter ikke til boligen ikke lenger fungerer som den skal før man renoverer, men tar jobben når man enten synes rommet eller huset er umoderne, eller at man har nådd en forventet levealder på et oppusset rom eller på komponenter i huset. For eksempel påkoster man store summer for å vedlikeholde tak og pusse opp vinduer når taket og vinduene er gamle, selv om de fungerer helt fint fortsatt.

For å finansiere forskjellige renoverings- og oppussings-prosjekter benytter mange forbrukslån for renovering. Dette kan ofte være mer lønnsomt enn å vente til man har penger nok til prosjektet og dermed risikere at man får problemer med lekkasjer og liknende før man får spart nok penger. Da blir prosjektet straks dyrere enn om man tar renoveringsprosjektet i forkant.

Priser på forbrukslån

Forbrukslån for renovering kan være dyrere enn å betale for jobben uten å ta opp lån, men for mange kan det være eneste mulighet. Etter renoveringen er fullført, kan man få en ny takst og få økt verdien på boligen slik at man kan betale ut lånet ved å øke boliglånet. Man kan få ganske gode renter på et forbrukslån, om det er forbrukslån for renovering eller annet, helt ned til 7,8%. En så lav rente får man kun tilbud om dersom man har god inntekt og lite gjeld fra tidligere. Har man lavere inntekt eller mye gjeld, vil renten bli høyere. Pris på forbrukslån er stort sett alltid vurdert individuelt slik at du ikke nødvendigvis får samme pris som eventuelle venner av deg har fått.

Renovering av bad og kjøkken

Forbrukslån for renovering kan være ytterst nødvendig når man må renovere bad eller kjøkken. Priser er selvfølgelig noe avhengig av standard man velger, men det er vanskelig å pusse opp disse rommene uten at kostnaden blir høy. På kjøkken trenger man ny kjøkkeninnredning om den gamle er gammel og slitt, og i et større kjøkken, blir dette ganske kostbart selv om man benytter et billigkjøkken. En kjøkkeninnredning for et relativt stort kjøkken kommer sjelden på noe lavere enn 50-60000kr, og kan lett koste opp imot 150000kr om man velger en dyrere innredning.

Eldre boliger krever mye vedlikehold

Når man har kjøpt eller arvet en eldre bolig kan det bli stort behov for forbrukslån for renovering. I mange tilfeller har ikke boligen blitt pusset opp eller renovert på ganske mange år, og da må man raskt fikse eventuelle problemer som kan påføre huset skade. Dersom det gamle huset man arver eller kjøper har tilhørt eldre personer, er det ikke sikkert de har hatt så mye anledning til å pusse opp de siste årene. Dersom det er på tide å renovere fasader og vinduer, eller til og med tak, så ruller kronene ganske raskt og man trenger å skaffe til veie penger for å få fikset eventuelle problemer forårsaket av at denne typen komponenter på boligen eldes.

Ekstra slitasje i værharde områder

Mange ganger opplever man at deler av boligen er mer utsatt for vær og vind enn andre. Har man, for eksempel, en bolig ved sjøen, må man også forvente at salt sjøluft tærer mer på trematerialer enn man forventer. Levetiden på vinduer og dører kan da reduseres vesentlig i forhold til hos dem som har boliger andre steder. Forbrukslån for renovering er i disse tilfellene en mulig måte å få fikset skadene som allerede kan være påført boligen. Selv om man velger å pusse opp litt etter litt etter man overtar, så kan hvert prosjekt være ganske kostbart, med mindre man kan utføre mye selv.

Uncategorized

Forbrukslån uten sikkerhet

forbrukslån på dagen

Mange mener lån uten sikkerhet er for dyrt til at dette er en praktisk måte å løse investeringsutfordringer på. Men er dette en riktig måte å vurdere forbrukslån uten sikkerhet på, eller kan man forsvare kostnadene med et forbrukslån uten sikkerhet? For en tid tilbake var forbrukslån noe nytt på markedet, og mange opplevde overraskelser med hva disse kostet og ble overrasket når de første fakturaene kom. I tillegg til det, så man gjerne på forbrukslån som det samme som kredittkort, og man stod da igjen med en inntrykk av en samlet kostnad som var ganske høy. I dag har dette endret seg og de fleste er kjent med hva et forbrukslån innebærer. Man skiller mellom forbrukslån og kredittkort, men det er fortsatt mange som synes dette er kostbare lån, uten å skille mellom dyre og rimeligere forbrukslån uten sikkerhet.

I dag er konkurransen stor for å tilby lån uten sikkerhet, og det betyr også at prisene for disse lånene er blitt drastisk redusert, og man kan få lån til priser som er tilsvarende hva lån med sikkerhet var bare noen tiår tilbake i tid. Dette skjer også gradvis med kredittkort etter hvert som konkurransen for å tilby beste kredittkort også øker.

Hvordan kan man benytte seg av forbrukslån på en økonomisk måte?

Forbrukslån uten sikkerhet er som alle andre lån. Det er en vurdering i forhold til hva du er villig til å betale for en investering du ønsker å gjøre. Men det som er viktig, er at du er bevisst på investeringen din slik at du ikke blir sittende igjen med følelsen av å ha fått en annen pris på lånet enn du trodde du ville få. Det de fleste opplever når de vurderer et forbrukslån uten sikkerhet som uforholdsmessig dyrt, er at de ikke har undersøkt godt nok før de tok opp lånet. I tillegg har mange vurdert at et kredittkort er det samme som et forbrukslån, og dermed fått store overraskelser i forhold til prisen de må betale. Forbrukslån uten sikkerhet har alltid kostet mer enn et boliglån, men boliglån har de siste årene blitt ekstremt billige. Man har fått en rente som gjør at bankene tjener ganske lite på å tilby denne tjenesten. Bankene ønsker å tjene penger på andre tjenester som følger med at boliglånskundene ofte blir totalkunder hos samme bank. De bruker alle banktjenester, i tillegg til forsikringer, kredittkort og også forbrukslån.

I dag kan man få forbrukslån uten sikkerhet helt ned til 7,8% rente. Når man vurderer hva slags kostnader disse tilbyderne har, og også hvilken risiko i tilfelle man opplever dårligere tider, så er ikke dette en ekstremt høy pris. Men om du ønsker å betale den prisen for å pusse opp kjøkkenet, kjøpe deg en båt, eller bygge deg et lydstudio, så er det noe du må vurdere. Man må være bevisst og regne over kostnadene forbundet med et forbrukslån, og man må gjøre en reell vurdering i forhold til risiko og mulighet for at inntekten fortsetter å komme inn.

Renter på forbrukslån uten sikkerhet

Rentene på lån uten sikkerhet har de siste årene blitt redusert drastisk. Det betyr ikke at alle får den laveste prisen. Forbrukslån tilbys etter individuelle vurderinger. Det betyr at personer med høy inntekt og ingen lån kan få helt ned til 7,8% fordi de ikke utgjør en stor risiko for tilbyder, men andre kan risikere å få helt opp til 17% rente da de vurderes som en høyere risiko. I mange tilfeller vil man oppleve at et forbrukslån uten sikkerhet er uforholdsmessig kostbart, men i andre situasjoner, så er dette en begrenset kostnad som man selv kan kontrollere ved å betale tilbake raskt. Man må vite hva forskjellige typer lån er beregnet for. Et kredittkort er ment å betales når fakturaen forfaller, men gir deg mulighet til å fordele betalingen noen få måneder for å hjelpe deg i trange tider. Et forbrukslån uten sikkerhet er beregnet for å gi deg et lån for å kjøpe noe du har lyst på, som du betaler tilbake forholdsvis raskt i forhold til økonomien din, mens et lån med sikkerhet i bolig er ment som et billig langsiktig lån for å gi deg anledning til å eie din egen bolig i stedet for å leie.

 

Her finner alle forbrukslån på det norske markedet

Uncategorized

Refinansier kredittkortgjeld med et forbrukslån

Det er mange i dag som har et kredittkort tilgjengelig for å kunne betale med. Kredittkort kan ha flere fordeler hvor man kan oppnå rabatt, bonuspoeng eller cash-points. Problemet med et kredittkort kommer ofte når man ikke er i stand til å betale ned gjelden. Da vil dyre renter påløpe og disse rentene er ofte høyre enn ved å ta opp et forbrukslån på dagen. Om man bruker lang tid på å betale ned et kredittkort vil det bli veldig kostbart. Ved å ta opp et lån på dagen kan man refinansiere sin kredittkort gjeld slik at kostnaden blir lavere.

Kredittkort er noe som i dag brukes av nesten alle. Det er enkelt og man har penger tilgjengelig alltid. Om økonomien er ryddig og man har kontroll på utgiftene kan et kredittkort være både rimelig og lønnsomt. Lønnsomt med tanke på fordelene man får ved å bruke det fra de ulike tilbyderne. Dersom man ikke klarer å betale ned gjelden innen den rentefrie perioden er over vil dyre renter påløpe. Dette gjelder også om du kun har betalt inn noe av det skyldige beløpet. Denne renten kan være så høy som 30%, noe som vil bli svært kostbart over tid. Ved å ta opp et forbrukslån for å betale ned denne gjelden vil føre til atskillige rimeligere renter slik at hele lånet blir mindre kostbart i det lange løp. Videre så burde man si opp kredittkortavtalen, slik at man ikke kan dra på seg ytterligere gjeld.

Renten på forbrukslån ligger på mellom 8% – 19%. Man kan med en gang se at et lån med 19% rente er rimeligere enn et lån på 30% rente uten å ta frem kalkulatoren. Er du i en situasjon hvor du har mye kredittkortgjeld vil det helt klart lønne seg å ta opp et forbrukslån. Flere lånetilbydere og banker kan også gi deg svært god veiledning og råd til å betale ut gjelden. Om du ikke ønsker å snakke med noen, kan du fint sende inne en søknad å få svar innen få minutter. Forbrukslån er et lån uten sikkerhet og de ulike tilbyderne spør deg ikke om hva du skal bruke pengene til.